Záruka na batériu 24 mesiacov?

Aká je záruka na batérie ak tieto zariadenia nemajú takú dlhú životnosť ?

Častou chybou v obchodných podmienkach e-shopov alebo v záručných listoch predajcov je uvedenie skrátenej záručnej doby na batérie. Predajcovia napríklad uvádzajú, že záručná doba na batérie je 6 mesiacov.

Takéto skrátenie záručnej doby nie je možné a SOI predajcu za takúto podmienku môže odmeniť pokutou.

Je totiž rozdiel medzi životnosťou výrobku a záručnou dobou výrobku.

Záručná doba na veci je zo zákona minimálne 24 mesiacovZáručnú dobu nie je nikdy možné skrátiť.V rámci záruky predávajúci zodpovedá za vady výrobku. No predávajúci nezodpovedá za vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takejto veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Samozrejme aj pri veciach, kde sa očakáva kratšia životnosť, nemožno zákazníkovi uprieť právo na reklamáciu ani skrátiť záručnú dobu na menej ako 24 mesiacov.

Ak ide napríklad o akumulátorovú batériu do vŕtačky,notebooku alebo smartfónu, tak samotný akumulátor môže mať skrátenú životnosť, ale počas záručnej doby môže dôjsť  aj k  inej poruche napríklad konektoru na batérii – a za takúto vadu je už predávajúci zodpovedný.

Preto nie je možné odmietnuť reklamáciu ani takého výrobku, pri ktorom je uvedená kratšia živnosť.

Reklamáciu veci, ktorá nefunguje v dôsledku kratšej životnosti batérie, môžeme samozrejme aj zamietnuť. Avšak výrobok musíme prevziať na reklamáciu a vybaviť ju jedným zo stanovených spôsobov podľa zákona.

V praxi to teda znamená,že máme právo nefunkčnú batériu vzhľadom na kratšiu životnosť výrobku zamietnuť, no musíme postupovať jedným z povolených spôsobov:

  1. ak výrobok zákazník reklamuje do 12 mesiacov od kúpy, reklamáciu môžete zamietnuť len na základe odborného posúdenia,
  2. ak výrobok zákazník reklamuje po 12 mesiacoch od kúpy, môžete reklamáciu zamietnuť aj bez odborného posúdenia, ale musíme vás informovať o tom, kam môžete ako kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie.

                                                                   Zopakujeme teda, že aj v prípade batérie platí nasledovné:

  • platí záručná doba 24 mesiacov,
  • zákazník môže batériu alebo prístroj s akumulátorom reklamovať kedykoľvek v záručnej dobe,
  • nemôžeme odmietnuť prijatie takéhoto výrobku na reklamáciu a reklamáciu musíme vždy vybaviť (hoci aj zamietnutím),
  • nemôžeme v obchodných podmienkach alebo v záručnom liste uvádzať, že „záruka na batérie je 6 mesiacov“,
  • reklamáciu batérie však môžeme zamietnuť, ale musíme ju vybaviť predpísaným formálnym spôsobom.

Ak by ste odmietli prevziať takýto výrobok na reklamáciu, dopustili by ste sa tzv. upierania práv spotrebiteľa.

 SOI k tomu dodáva:

Ani životnosť (funkcia) obmedzená na kratší čas použitia nespôsobí skrátenie záručnej lehoty. V tomto prípade záruka spotrebiteľovi zabezpečuje, že môže kedykoľvek v záručnej dobe vec použiť, avšak len po dobu, ktorá vyplýva z povahy veci alebo ktorá je na nej vyznačená ako doba životnosti (funkcie).

 

Veľa krásnych okamihov s vašimi elektronickými pomocníkmi vám praje tím EnergyBoss