LG

LG je priekopníkom v oblasti technológie, ktorý stavia na inovačných nápadoch a trvalom raste a ktorý sa stáva rýchlejšou a inteligentnejšou globálnou značkou budúcnosti.
Spoločnosť LG Electronics bola založená v roku 1958 a odvtedy razí cestu do digitálneho veku prostredníctvom svojej technologickej odbornosti, ktorú získala výrobou mnohých domácich spotrebičov, ako sú rádioprijímače a televízory.
LG je príjemne inteligentná značka. Slogan „Life’s Good“ (Život je dobrý) a futuristické logo skvelo vyjadrujú naše postoje Jeong-Do Management.
„Jeong-Do Management“ znamená vysoké etické štandardy spoločnosti LG Electronics a obchodovanie transparentným a poctivým spôsobom.

LG Way
„Jeong-Do Management“ je jedinečný spôsob uplatňovania etických noriem LG.
LG dosahuje úspech prostredníctvom poctivého konania manažmentu a neustále rozvíja svoje obchodné zručnosti.

Spoločnosť LG Electronics predstavila v 21. storočí mnoho nových výrobkov, aplikovala nové technológie vo forme mobilných zariadení a digitálnych televízorov a neustále upevňuje svoju pozíciu globálnej spoločnosti.
Vízia
Víziou spoločnosti LG je zaujať na trhu vedúcu pozíciu so širokou pôsobnosťou.
Správanie
LG bude dosahovať úspech prostredníctvom neustáleho rozvoja schopností na základe etického manažmentu.
Manažérska filozofia
Základná manažérska filozofia, ktorá je zárukou toho, že LG splní svoje obchodné ciele.
Etický kódex
Zámerom spoločnosti LG, ktorý je vyjadrený v pláne manažmentu, je šíriť manažérsku filozofiu spočívajúcu vo „vytváraní hodnôt pre zákazníkov“ a v „manažmente založenom na rešpekte“. To nám umožňuje realizovať zodpovednejší a otvorenejší manažment. LG ako popredná svetová spoločnosť pokračuje vo svojom vývoji hľadaním verejného prospechu spočívajúceho v spolupráci, vzájomnej dôvere a rešpektovaní trhového hospodárstva. Preto všetci zamestnanci spoločnosti LG sľubujú, že budú konať čestne a rozhodovať sa v súlade s Etickým kódexom.

V našom eshope EnergyBOSS.sk nájdete kompletnú ponuku náhradných batérií pre notebook LG ako aj kompletnú ponuku batérií pre mobilný telefón LG

Hľadáte batériu pre váš notebook LG?

Využite náš zjednodušený Návod ako nájsť batériu pre notebook LG

Zobrazených všetkých 7 výsledkov